O čom je tento zážitkový tábor


Uvedený projekt je primárne zameraný na návrat detí a mládeže k bežným ľudským hodnotám ako je zmysel pre poriadok, zodpovednosť, cieľavedomosť, priateľstvo a čestnosť. Vzhľadom k tomu, že generáciami overeným spôsobom ako dosiahnuť spomenuté hodnoty je použitie takzvaného „vojenského režimu“ ako prostriedku na splnenie uvedených cieľov, vznikol

vojenský zážitkový tábor pre deti a mládež s názvom Zóna ALFA 1.