Aká je cena za táborový pobyt?

Cena za táborový pobyt je zostavená zo základnej ceny pobytu v tábore, z doplatkov za nadštandardné poskytované služby počas pobytu v tábore a účastnícke zľavy. Pri vzájomnej kombinácii uvedených platieb vznikne pre objednávateľa konečná zmluvná cena

Základná cena za pobyt v tábore

Základná cena pobytu v tábore pre jedného účastníka na jeden výcvikový cyklus odráža rozsah služieb a materiálneho zabezpečenia poskytovaných počas pobytu účastníka v tábore, (to čo je zahrnuté v základnej cene pobytu v tábore je uvedené v kapitole nižšie)

Cena pre jedného účastníka na jeden výcvikový cyklus je:        300,00 Eur

Čo je zahrnuté v základnej cene pobytu v tábore

Jedná sa o prehľad materiálu a rozsahu služieb poskytnutých účastníkovi zážitkového tábora počas jeho táborového pobytu

 • Nášivky vyjadrujúci „funkciu“ – dané absolvovanými výcvikovými cyklami
 • Hodnostné označenia
 • Baret / šiltovka pre účastníkov povýšených do dôstojníckych hodností [1]
 • Baret / šiltovka pre účastníkov vybraných do „špeciálnych jednotiek“ [2]
 • Nášivka pre účastníkov vybraných do „špeciálnych jednotiek“ [3]
 • Šatka pre účastníkov v hodnostiach vojak, v hodnostiach poddôstojníckych a práporčíckych
 • Tričko s logom zážitkového tábora
 • Certifikát o absolvovaní vojenského zážitkového tábora Zóna ALFA 1
 • Zápisníky – bloky
 • Perá
 • Komponenty pre kompletizáciu KPZ (krabičky poslednej záchrany) [4]
 • Ubytovanie a miestna daň (9 dní a 8 nocí)
 • Stravovanie 5x denne + pitný režim (možnosť doplnku stravy pre „hladošov“)
 • Nepretržitá služba školených Inštruktorov tábora, lekára / zdravotníka, a príslušníkov organizačného výboru počas celého pobytu v tábore
 • Služba poskytovaná externými inštruktormi pre zabezpečenie špeciálneho druhu výcviku
 • Zabezpečenie základného a pokračovacieho odborného výcviku (skalolezectvo – uzly práca s lanom, sebaobrana, základy prežitia v teréne, zdravotná príprava, strelecká príprava, taktická príprava, kondičná a poradová príprava, spojárska príprava, topografia, nočný výcvik)
 • Zabezpečenie špeciálneho odborného výcviku (strelecký výcvik – kurz mladého ostreľovača, potápačský výcvik – základy potápania / práce pod vodou, špeciálny taktický výcvik – kladenie a odstraňovanie „pascí“, spojársky výcvik – komunikačné prostriedky / mladý rádiotelefonista [5]
 • Organizačné zabezpečenie a priebeh bojovej Hry / Misie
 • Technické a materiálne zabezpečenie výcviku
  • prekážková - „opičia“ dráha,
  • výzbroj a výstroj - vzduchové a airsoftové zbrane, strelivo, ochranné prostriedky, terčové situácie, horolezecké potreby - laná, karabíny, úväzky, výstroj pre nočný výcvik, potápačská výstroj
  • strelnica
  • materiál pre výcvik prežitia v teréne
 • Toaletné potreby, potreby na pranie
 • Poistenie táborového pobytu (základný rozsah poistenia pre Detské tábory, Generali poisťovňa, a.s. odštepný závod Európska cestovná poisťovňa ) [6]
 • Fotodokumentácia prístupná len v klientskej zóne
 • Ceny do súťaží a vecné dary

 

[1] (len pre účastníkov povýšených do dôstojníckych hodností, od 3. výcvikového cyklu)

[2] (len pre účastníkov plniacich kondičný, udržiavací výcvik)

[3] (len pre účastníkov zaradených do špeciálnych jednotiek, účastníci plniaci kondičný, udržiavací výcvik)

[4] (len pre účastníkov 1. výcvikového cyklu)

[5] (len pre účastníkov plniacich 3. a vyšší kondičný, udržiavací výcvik)

[6] (základné poistenie povinné pokiaľ účastník nemá vlastné minimálne rovnakého rozsahu)