V prípade, že účastník požaduje poskytnutie nadštandardných služieb počas pobytu v tábore je potrebné toto uviesť v Dotazníku účastníka, ktorý je neoddeliteľnou časťou Záväznej prihlášky. Samotný rozsah ponúkaných nadštandardných služieb a ceny za poskytnutie týchto služieb sú uvedené v kapitole nižšie.

Čo je možné získať za doplatok pri pobyte v tábore

Produkt

Cena

Špeciálna strava – strava pre diabetikov, bez alergénov, vegetariánska, vegánska*

16,00 Ꞓ

 Využitie zvozovej dopravy (mikrobus) pri príchode vlakom do stanice „Predajná“ (trasa Predajná – Lomnistá) v deň príchodu alebo (trasa Lomnistá – Predajná) v deň odchodu**

3,00 Ꞓ

Známka + retiazka (Dog Tag) – meno, krvná skupina, názov tábora

6,20 Ꞓ

*cena doplatku za stravu je za celý pobyt

**cena za využitie hromadného zvozu je za jedného účastníka a na jednu cestu a to buď do tábora, alebo z tábora. V prípade využitia oboch ciest (do tábora aj z tábora) je potom uvedená cena dvojnásobná.