Vernostné, akciové alebo organizačné zľavy sú štandardne nastavené pre všetkých účastníkov rovnako v prípade, že spĺňajú kritéria pre priznanie týchto zľav.   

Vernostné zľavy

Typ zľavy

Cena

Po druhom absolvovanom výcvikovom cykle, pri nástupe do Pokračovacieho výcviku II a každého ďalšieho Kondičného výcviku

-15,00 Eur

zo základnej ceny

 

Akciové zľavy

Typ zľavy

Cena

Pobyt ako darčekový poukaz *

-10,00 Eur

zo základnej ceny

V prípade podania záväznej prihlášky na tábor pripravovaný pre nasledujúci rok a to do 30 kalendárnych dní od absolvovania posledného výcvikového cyklu v danom kalendárnom roku

-25,00 Eur

zo základnej ceny

*darčekové poukazy na pobyt v zážitkovom tábore organizátor sprostredkováva do termínu nie neskoršom ako 90 dní pred prvým nástupným termínom v danom kalendárnom roku

Organizačné zľavy

Typ zľavy

Cena

V prípade že neakceptuje spoločné poistenie. POZOR neakceptovať spoločné poistenie je možné iba ak účastník preukáže iné vlastné poistenie v rozsahu nie menšom ako je spoločné poistenie

-7,20 Eur

zo základnej ceny

 

Poznámka:

Jednotlivé typy zľav je možné uplatňovať jednotlivo, alebo vzájomne kumulovať.