Storno poplatky v prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy

Storno poplatky (zmluvná pokuta) v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy sa vzťahuje na platnú zmluvu. Samotná Zmluva o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu, vojde v platnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami, čo môže nastať aj pred zaslaním zálohy 100 eur. V prípade že objednávateľ zaplatil zálohu a organizátor evidoval pripísanie tejto zálohy na stanovený účet skôr ako bola podpísaná Zmluva oboma stranami, považuje sa Zmluva za platnú a to od dátumu pripísania finančných prostriedkov (zálohy) na účet organizátora.

Obdobie pre využitie storno poplatku v prípade odstúpenia objednávateľa od Zmluvy v ktorom je objednávateľ povinný zaplatiť:

[%] zo zmluvnej ceny

10 kalendárnych dní od doby kedy Zmluva vojde v platnosť*

0%

zo zmluvnej ceny

Viac ako 30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

10%

zo zmluvnej ceny

15-30 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

50%

zo zmluvnej ceny

8-14 kalendárnych dní pred nástupom do tábora

75%

zo zmluvnej ceny

7 a menej kalendárnych dní pred nástupom do tábora

100%

zo zmluvnej ceny

*uvedené platí len do 40 dní pred plánovaným nástupom do tábora