Príchod účastníkov tábora a ich registrácia bude prebiehať v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. Pre sprevádzajúcich účastníka budú pripravené odstavné parkoviská dislokované v blízkosti samotného areálu. Organizácia parkovania bude riadená a zabezpečená usporiadateľmi – organizátorom tábora a to už smerovaním z obce Jasenie - prístupovej cesty do areálu tábora. V prípade využitia spoločného zvozu zo stanice „Predajná“ bude tento organizovaný tak, aby príchod do areálu tábora nebol neskôr ako o 15:00 hod. (čas odchodu spoločného zvozu zo stanice Predajná bude upresnený tak, ako je uvedené  v sekcii: Ako sa k nám viete dostať.

Samotná registrácia bude prebiehať v priestoroch „štábu“ tábora (hotelovej časti strediska). Miestnosť na registráciu bude viditeľne označená a zorientovať sa Vám pomôžu naši pracovníci. Súčasťou registrácie je aj odovzdávanie dokumentácie,  mobilov a inej techniky, avizovaného vreckového a financií na spiatočný lístok u cestujúcich vlakom / autobusom (UPOZORNENIE: Organizátor nezabezpečuje kúpu spiatočného cestovného lístka.)

Ihneď po registrácii od 15:15 do 16:15 (podľa príchodu účastníka) budú účastníci tábora zoznámení s pridelením do družstiev, čo najskôr sa rozlúčia s rodičmi (sprevádzajúcim) a od tej doby sa stávajú príslušníkmi jednotky konajúcimi podľa pokynov nadriadeného v súlade s časovým harmonogramom denného poriadku.

V čase od 16:00 hod do 16:30 bude prebiehať zoznámenie rodičov s táborovým poriadkom a personálom tábora.

Odchod rodičov, opustenie priestorov tábora NIE pozdejšie ako 16:30!

Poznámka:

POZOR! upozorňujeme rodičov (sprevádzajúceho), alebo samotného účastníka tábora, že pokiaľ pri registrácii neodovzdá „Vyhlásenie rodiča“ podľa pokynov uvedených v sekcii „Prihláška / Vyhlásenie rodiča“,  NEBUDE môcť účastník do tábora nastúpiť!

Žiadame všetkých rodičov, (sprievod účastníka), aby dodržiavali časy uvedené v tomto organizačnom pokyne, nakoľko z organizačných dôvodov časové posuny nie sú možné.