V prípade, že plánujete prísť na vyzdvihnutie svojho dieťaťa, mládežníka automobilom, budú organizačné pokyny pre príjazd a parkovanie rovnaké, ako boli uvedené v časti: Ako bude vyzerať deň nástupu do tábora?  Príjazd a parkovanie rodičov bude organizátormi riadené v dobe od 08:45 do 09:30 hod.

  • Od 09:00 hod do 09:40 si môžu rodičia vyzdvihnúť cennosti svojich detí, mládežníkov uložených do úschovy u organizátora tábora.
  • V čase od 09.40 do 10:00 hod. budete rodičia požiadaní o presun na tzv. „polygón“ (miesto prezentácie výsledkov snaženia sa vašich detí, mládežníkov a slávnostného ceremoniálu).
  • 10:00 hod. bude zahájená ukážka dovedností nadobudnutých počas výcvikového cyklu.
  • 11:00 hod. bude zahájený slávnostný ceremoniál s povyšovaním a vyhodnocovaním súťaží.
  • Od 12:10 do 13:00 hod. sú na programe individuálne pohovory rodičov s príslušníkmi štábu tábora (v danú dobu majú účastníci tábora obed od 12:00 do 13:00 hod).
  • V čase od 13:00 do 14:30 bude prebiehať opustenie tábora všetkými rodičmi, sprievodcami detí a účastníkmi absolvovaného táborového turnusu.

Žiadame všetkých rodičov, (sprievod účastníka), aby dodržiavali časy uvedené v tomto organizačnom pokyne, nakoľko z organizačných dôvodov časové posuny nie sú možné.

Poznámka:

Pre tých účastníkov, ktorí na odchod plánujú individuálnu vlakovú / autobusovú dopravu a potrebujú opustiť priestory tábora ihneď po slávnostnom ceremoniáli (po 12:00 hod.), budú pripravené stravné balíčky (obed), ktoré si musia vopred nahlásiť podľa pokynov inštruktorov a vydvihnúť v deň odjazdu pri raňajkách.

Pre tých účastníkov, ktorí si objednali spoločnú dopravu (transfer z tábora do stanice Predajná) je predpokladaný čas odchodu po odobratí obeda tzn. po 13:00 hod. Reálny čas odchodu bude upresnený organizátorom.