Čo je zakázané a čo sa neodporúča nosiť do tábora

Ide predovšetkým o veci, ktoré svojou podstatou môžu zapríčiniť zníženie bezpečnosti pobytu účastníkov, alebo inak môžu narušiť pravidlá tábora stanovené v Etickom kódexe tábora. 

Zakázané veci do tábora

Poznámka

1.       akákoľvek predmet charakteru výzbroje, ktorý nebol priznaný pri kontrole v dobe určenej časovým plánom v deň príchodu do tábora (Cigánsky deň)

viac nožov ako je požadované, nôž s pevnou čepeľou, airsoftová zbraň, vrhacie hviezdice / nože, rôzne nástražné zariadenia, boxery, atď.

2.       obranné spreje

kaser

3.       väčší finančný obnos ako 6 Ꞓ

 

4.       akékoľvek cenné veci

retiazky, prstene, drahé hodinky, ...

5.       elektronické, komunikačné, informačné  a záznamové zariadenia

mobily, smartfóny, tablety, elektronické hry, notebooky, fotoaparáty, ...

6.       návykové a psychotropné látky

alkohol, cigarety, drogy

7.       jedlo

rezne, salámy, ...

8.       iontové a energetické nápoje

 

 

Neodporúčané veci do tábora

Poznámka

1.       väčšie množstvo sladkostí

nie viac ako jednu sladkosť na deň

2.       dáždnik