Ak ťa zaujíma, čo ťa čaká a čo všetko vieš získať, keď sa dostaneš medzi príslušníkov našej jednotky neváhaj a bližšie si pozri info dole:

Ponúkame ti postupné získavanie vedomostí a zručností v nasledujúcich oblastiach

  • Základy vojenskej taktiky
  • Kondičná a poradová príprava
  • Základy prežitia v prírode
  • Strelecká príprava
  • Zdravotná príprava
  • Základy skalolezectva – viazanie uzlov
  • Topografia
  • Spojovacia príprava
  • Základy sebaobrany

Prečo tieto zručnosti a vedomosti?

Našim cieľom je dobre ťa pripraviť na záverečné zážitkové hry a bojové misie, ktoré zažiješ jedine u nás. Každý táborový pobyt – výcvikový cyklus je zakončený práve takouto hrou, alebo pozdejšie bojovou misiou. Preto je potrebné priebežne sa pripravovať a zdokonaľovať v získavaní vedomostí a zručností, o ktorých si si už prečítal. To si zabezpečíš postupným plnením výcvikového programu. Na konci každého výcvikového cyklu si to overíš práve v takejto zážitkovej hre, misii. Námety a scenáre bojových hier, alebo misií sú postavené tak, aby v prvom rade preverili, čo si sa za ten táborový pobyt naučil, ako vieš v družstve s kamarátmi navzájom spolupracovať, ako si viete pomáhať a spoločne splniť úlohu a cieľ danej hry či misie.

Mottom každej hry či misie vždy bude:

Nikdy nenechám kamaráta v „kaši“, všetci sa na mňa môžu spoľahnúť a hra či misia je úspešne splnená len vtedy, pokiaľ sme touto skúškou prešli všetci, sme zdraví a v poriadku.

Ako sa prepracujem k získaniu spomenutých zručností a vedomostí?

V každom jednom táborovom pobyte – výcvikovom cykle sa naučíš niečo nové, náročnejšie a to z každej hore uvedenej oblasti. Toto je zabezpečené tzv. výcvikovým programom pozostávajúcim najskôr zo základného výcviku a dvoch pokračovacích výcvikov, po zvládnutí ktorých sa staneš „Veteránom“. No a čo potom? Potom pokračuješ v udržiavacom – kondičnom výcviku. Aby sme splnili základnú myšlienku „neustále sa zdokonaľovať“ majú starší príslušníci – veteráni umožnené počas kondičného výcviku vybrať si odbornosť, ktorá ich zaujíma, a v ktorej by sa chceli ďalej zdokonaľovať.

Toto všetko využiješ v zážitkových hrách a bojových misiách, ktoré budete plniť. Z počiatku, po dobu plnenia základného a pokračovacieho výcviku, (vo funkciách mladší kadet, kadet a starší kadet) budeš plniť jednoduchšie bojové hry, no a ako veterán postupne stále náročnejšie bojové misie.

A to ešte nie je všetko, máme niekoľko prekvapení, ktoré však teraz neprezradíme nakoľko sú predmetom „vojenského tajomstva“.

Avšak POZOR!

Nie je všetko len o výcviku, okrem hore uvedených zaujímavostí ťa samozrejme budeme „trápiť“ veľmi populárnymi vecičkami ako je dodržiavanie denného režimu, komínky na poličkách, udržiavanie poriadku, zameriame sa na dochvíľnosť, upravenosť, slušnosť, rešpektovanie autorít. Všetky tieto spomenuté a už skoro zabudnuté dôležitosti si budeme utvrdzovať metódami vskutku vybranými a v prípade, že by sa nám to čisto náhodou nedarilo, máme v zálohe niekoľko vhodných špeciálnych nápravných opatrení s cieľom či už zvýšenia fyzickej kondície jednotlivca (kľuky, drepy), prípadne iných drobných „atraktívnych“ aktivít vykonávaných za účelom lepšieho zapamätania si „viac neporušovať disciplínu a slušné správanie“.

Nebodaj sa obávaš, že by si toto všetko nezvládol?

To určite nie! Všetci naši inštruktori sú chlapi na svojich miestach. Ku každému z vás budú mať osobitný prístup, dokážu zhodnotiť možnosti každého jednotlivca a nikdy by nedopustili, aby či už pri výcviku, alebo pri bežných denných veciach došlo k narušeniu bezpečnosti, alebo aby ste boli akokoľvek ohrození. Nakoniec, máš jedno výsadné právo, povedať STOP pokiaľ sa na daný druh výcviku necítiš, alebo máš strach zo zlyhania. Všetci budú tvoje rozhodnutie plne akceptovať! Avšak POZÓÓÓR! Toto pravidlo nemôžeš použiť pri bežných denných povinnostiach.