Nepovinná výbava do tábora

Poznámka

1.       funkčné termoprádlo

nočný výcvik

2.       funkčné ponožky

celodenný pochod

3.       lacné hodinky

 

4.       rukavice bez prstov

 

5.       náhradné oblečenie

 

6.       špeciálna hygiena jednotlivca

 

7.       vlastná airsoftová zbraň**

 

8.       ochranné prostriedky hráča airsoftu

okuliare, tvárová maska, helma

9.       peniaze – 6 Ꞓ

nie viac ako uvedená suma, možnosť využitia v „Arme“

** v prípade že hovoríme o vlastnej airsoftovej zbrani máme na mysli vlastníctvo zbrane niektorého z rodičov, alebo príbuzných či známych účastníka starších 18-tich rokov, ktorí zbraň na výcvik pre účastníka zapožičali. Uvedené je v súlade so zákonom 190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8. Airsoftová zbraň môže byť na výcvik zapožičaná len účastníkovi vo funkcii „Veterán“ plniaci Kondičný výcvik 1 a vyšší s min. vekom 13 rokov a to sriktne v súlade s dodržaním pravidiel a nariadení citovaných v hore uvedenom zákone 190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8. Pri kontrole výstroje a výzbroje v nástupný deň je účastník, (zodpovedná osoba za účastníka majúca min. 18 rokov) povinná odovzdať airsoftovú zbraň do tzv. „zbrojného skladu“ a tato bude účastníkovi zverená len za účelom plnenia výcviku a bojovej misie a to len pod dozorom inštruktora výcviku staršieho ako 21 rokov. Zbraň bude odovzdaná majiteľovi v deň odchodu z tábora.

Poznámka
„Vlastná“ airsoftová zbraň a ochranné prostriedky hráča airsoftu uvedené v nepovinnej výbave sú organizátorom akceptované výslovne na želanie účastníka – zákonného zástupcu účastníka, nakoľko v prípade plánovaného použitia tejto výzbroje a ochranných prostriedkov na výcvik, alebo bojovú hru ich štandardne zabezpečuje organizátor.