• Nad celým táborom bdie veliteľ tábora, ktorý je hlavným predstaviteľom veliteľského zabezpečenia výcvikových cyklov – táborového turnusu.
  • Vaše dieťa, mládežník, je po zaradení do družstva tak povediac v opatere Inštruktora družstva, ktorý je svojmu družstvu k dispozícii počas celého táborového turnusu – 24 hodín denne. Naši inštruktori sú ľudia na svojom mieste, sú školení pre danú profesiu za čo zodpovedá organizátor tábora či už v oblastiach odbornej prípravy, alebo detskej pedagogiky a psychológie. Prevažne sa jedná o bývalých profesionálnych vojakov a expertov pre špeciálne činnosti ako potápač, horolezec, ... atď.
  • Mimo uvedeného je pre účastníkov tábora k dispozícii lekár / zdravotník taktiež počas celého táborového turnusu – 24 hodín denne. V prípade potreby je okrem lekára / zdravotníka dohodnuté aj ošetrenie vo spádovej nemocnici Brezno.
  • Vrcholným orgánom riadenia táborového turnusu je tzv. Štáb tábora. Súčasťou štábu tábora sú okrem veliteľa tábora aj pracovníci organizačného zabezpečenia prípravy a priebehu táborového turnusu - príslušníci a zamestnanci organizátora tábora – „ZVAM“ – združenia všestranných aktivít pre mládež. Štáb útvaru má k dispozícii hotovostný automobil počas celého obdobia trvania táborového turnusu – 24 hodín denne pre prípad potrebného odvozu.