Vzhľadom na predpokladaný výdaj energie počas výcviku bude pre účastníkov pripravená kvalitná energeticky výdatná strava a to 5 x denne. V prípade, že by niektorý z účastníkov tábora aj cez už spomínanú stravnú dávku „pociťoval hlad“, bude možné aj mimo plánovaných výdajných časov (prevažne v dobe osobného voľna účastníka) občerstviť sa doplnkovou stravou ako (pečivo, maslo, nátierka, zelenina, džemy a pod. v priestoroch výdajne stravy).

Súčasťou dennej stravnej dávky sú samozrejme občerstvujúce nápoje, ktoré budú k dispozícii počas celého dňa.

Raňajky budú podávané formou bufetových stolov, ostatné varené jedlo formou výdaja na výdajných miestach. Suchá strava bude vydávaná formou balíčkov vo výdajných miestach stravovacieho priestoru. V prípade, že bude viac ako 100 účastníkov v jednom výcvikovom cykle bude strava vydávaná v dvoch zmenách podľa denného časového rozpisu.

Počas táborového pobytu bude účastníkom tábora vo vyhradených hodinách umožnený nákup drobných pochutín (sladkosti, slané drobnosti, sladené - nesladené nápoje atď. ...) v budove „štábu“, miestnosti na to určenej „ARMA“.

V nástupný deň do tábora sú pre každého účastníka pripravené 2 stravné dávky, (1. večera a 2. večera), v deň ukončenia pobytu v tábore taktiež 2 stravné dávky, (raňajky a obed).

Poznámka:

v prípade že účastník potrebuje opustiť priestory tábora bezprostredne po ukončení spoločného programu, je možné odobrať poslednú stravu – obed, formou balíčka, ktorý si vopred objedná podľa pokynov inštruktora a bude mu vydaný počas raňajok.

 

Pokiaľ účastník potrebuje odoberať špeciálnu stravu, (rozličné typy diét: bezlaktózová, bezlepková, diabetická, vegetariánska, vegánska strava, atď.), je potrebné toto zaznačiť v dotazníku účastníka, v bode 6. Špeciálne požiadavky na stravu (dotazník je neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky účastníka). Nakoľko poskytnutie špeciálnej stravy vyžaduje vyššie finančné nároky je potrebné uhradiť doplatok za stravu vo výške 16,00 Eur za celý pobyt účastníka (viď. Záväzná prihláška účastníka).

Poznámka:

v prípade, že účastník potrebuje neštandardnú špeciálnu stravu , ktorá nie je predmetom spomínaných diét, je potrebné toto vopred konzultovať a dohodnúť s organizátorom tábora.