Charakteristika a požiadavky na lokalitu

Vybranou lokalitou pre vojenský zážitkový tábor Zóna ALFA 1 je malebné prostredie v Nízkych Tatrách s názvom Hotel Lomnistá. Ide o zariadenie, ktoré plnohodnotne spĺňa požiadavky na organizovanie takéhoto druhu podujatia. Základnými kritériami pre výber lokality boli geografické požiadavky, ktoré museli zabezpečiť vhodný terén a prostredie pre plnenie rozličného druhu výcviku, ďalej vhodné priestory na každodenné skupinové aktivity priamo v tábore, priestory na slávnostný ceremoniál vrátane dostatočnej kapacity parkovísk pre automobily rodičov, dobrý prístup zo všetkých hlavných smerov či už zo západu od Bratislavy, východu od Košíc, zo severu od Žiliny alebo juhu od Lučenca, veľká brífingová miestnosť s premietacim plátnom a vybavením, ubytovanie zodpovedajúce typu zážitkového tábora a v neposlednom rade poskytovanie služieb zodpovedajúcich požiadavkám organizátora.

Kapacita lokality

Hotel Lomnistá ponúka ubytovanie v hotelovej časti a v chatovej osade. Chatovú osadu tvorí 26 chatiek pre 4 osoby + 2 prístelky. Každú chatku tvoria 2 izby a kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou. Hotel tvoria dvoj, troj a štvorlôžkové izby s maximálnou kapacitou 81 miest. Izby majú vlastnú kúpeľňu s WC. V hoteli je reštaurácia – bude využitá ako jedáleň s kapacitou 80 osôb.

Na ubytovacie kapacity bude primárne využívaná chatová osada. „Štáb“ tábora, ošetrovňa, kancelárie organizátora, imitovaný zbrojný sklad, logistický sklad, prípadne doplnkové ubytovanie zvyšku účastníkov a inštruktorov, bude realizované v hotelovej časti areálu.

Chatová osada:

 


Hotel: